دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات زئونوز

۱۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۵ کد : ۱۷۴۴۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۸۳

دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات زئونوز در مورخه 9/6/1400 به صورت حضوری مجازی برای بررسی چهار پروپوزال طرح تحقیقاتی تشکیل شد. در این جلسه یک پروپوزال متعلق به سرکار خانم دکتر حجاران و یک پروپوزال متعلق به سرکار خانم دکتر تیمورپور مورد تصویب قرار گرفت و بررسی دو پروپوزال دیگر به دلیل نیاز به اصلاحات به جلسه بعد موکول شد.


نظر شما :