اهداف و ماموریت

تعداد بازدید:۵۴۵
 • توسعه و بکارگیری دانش در زمینه بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
 • انجام پژوهش های اپیدمیولوژیک، بنیادی و بالینی در زمینه بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان در جهت رفع نیاز های بهداشتی جامعه و کمک به نظام سلامت
 • تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
 •   ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین
 • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و اجرائی مرتبط در داخل کشور ومراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
 •  ارتقاء سطح دانش اعضای هیئت علمی و کارشناسان با برگزاری کنگره ها، کارگاه ها و ...
 • برنامه ریزی جهت افزایش دانش و آگاهی جامعه در راستای پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
 • ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق بالا بردن سطح آگاهی افراد در زمینه بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
 • مشارکت در برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقه ای و ملی در زمینه بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
 • شناسائی بیماریهای نوپدید و نو ظهور در منطقه و کشور
 • بالا بردن جایگاه علمی کشور در سطح منطقه و جهان
 • انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و PhD در رشته های مختلف بالینی و پایه
آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۰