چشم انداز

تعداد بازدید:۵۰۶
  • تدوین اولویت های پژوهشی در جهت حل مشکلات بهداشتی مرتبط با بیماری های مشترک انسان و حیوان در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی
  • قرار گیری مرکز تحقیقات زئونوز دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بین 10 رتبه اول منطقه EMRO و در بین 50 مرکز تحقیقات مرتبط با حوزه بیماری های مشترک انسان و حیوان
  • اخذ مجوز قطب پژوهش های زئونوز در منطقه  EMRO سازمان جهانی بهداشت
آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۱