چشم انداز

تعداد بازدید:۱۹۴

تدوین اولویت های پژوهشی در جهت حل مشکلات بهداشتی مرتبط با بیماری های مشترک انسان و حیوان در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی

قرار گیری مرکز تحقیقات زئونوز دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بین 10 رتبه اول منطقه EMRO و در بین 50 مرکز تحقیقات مرتبط با حوزه بیماری های مشترک انسان و حیوان

اخذ مجوز قطب پژوهش های زئونوز در منطقه  EMRO سازمان جهانی بهداشت

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۰